เช่าเค้กปลอมงานแต่งงาน

เช่าเค้กปลอมงานแต่งงาน

เค้ก9ชั้น พร้อมโต๊ะเค้กตกแต่งด้วยผ้าและดอกไม้สวยงาม

พร้อมกะบี่-เชิงเทียน-เทียน

รวมขนส่งติดตั้งเฉพราะกทม 7,000บาท (ปริมณทลคิดเพิ่มตามระยะทางค่ะ)

เช่าเค้กปลอมงานแต่งงาน 9 ชั้น ราคารวม โต๊ะวางเค้กพร้อมจัดดอกไม้รอบเค้ก กระบี่